Lægevejen

Årskontroller

Årstjek
I forbindelse med, at du får medicin vil vi gerne tilbyde dig et årligt tjek f.eks i din fødselsdagsmåned, så det huskes.
Årstjek går som udgangspunkt ud på, at du i samarbejde med lægen får de optimale forhold for din kroniske sygdom.
Du kommer først til en tid ved sygeplejerske og får derefter en opfølgende tid hos lægen, når svarene på dine prøver er kommet.

Årstjek blodtryk og hjertekarsygdomme
Tid hos sygeplejerske - blodprøver, blodtryksmåling, urinundersøgelse og hjertediagram og en opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Årstjek diabetes
Tid hos sygeplejersken til diverse prøver/undersøgelser og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne, samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.
Tid ved sygeplejerske 1-3 gange mellem årskontrollerne, helst med måling af langtidsblodsukker nogle dage forinden. 

Årstjek KOL
Tid ved sygeplejerske til lungefunktionsprøve, kontrol af inhalationsteknik mm og opfølgende tid hos lægen, hvor du får svar på prøverne,  samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Årstjek astma
Tid ved læge til lungefunktionsprøve,  samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.

Årstjek smerter
Tid hos lægen til samtale om din sygdom og evt. justering af din medicin.