Lægevejen

Klinikken tilbyder
 • Årlig kontrol af kronisk sygdom ved læge, mellemliggende kontroller ved sygeplejerske evt. læge
 • Livsstilsforløb - vægt, kost, motion, rygning
 • Måling af bl.a. blodsukker, blodprocent, INR og CRP ( infektionstal ) 
 • Blodprøver til videre undersøgelse på sygehuslaboratoriet
 • Undersøgelse af urin bl.a. i forbindelse med blærebetændelse og graviditet
 • EKG (hjerteundersøgelse )
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Audiometri (høreprøve )
 • Mikroskopi
 • Tympanografi (undersøgelse for væske i øret)
 • Mindre operative indgreb
 • Akupunktur
 • Hjemme- og døgnblodtryksmåling